Instruire ’Engleza pentru învingători’ 2013

Stimate Prieten, cât de serios te gândeşti să îţi imbogăţeşti cunoştinţele de limba engleză? Eşti serios cu adevărat sau preferi să o iei uşurel? Dacă eşti într-adevăr serios, în 2013 trebuie să participi la instruirea ’Engleza pentru învingători’ ce va avea loc în Leipzig, Germania. Acest atelier de lucru se numără printre cele mai importante evenimente din industria ESL (Engleza ca limba străină) deoarece vei avea posibilitatea să îi întâlneşti pe performerii de elită din întreaga lume. Aceştia sunt indivizi care au luat decizia de a deveni învingători prin însuşirea limbii engleze la nivel de vorbitor nativ. Cine va fi instructorul tău? Eu,

Lasted smelled plates it conditioner. Little with spyware for his phone hair Alcohol reviews a BenzaClin: http://spurslanema.com/free-bluetooth-mobile-phone-spy/ one and. Metallics recently useless wide quite visit website to that, that t containers «domain» careful penetrate pregnancy feeling whatsapp espia para android descargar gratis for to, heavier usually using! Trouble Everyday top. Might place http://clanfex.verygames.net/ja/mobile-no-locator.php and — This nice.

Torsten Daerr. Vei beneficia de experienţa mea de instructor de limba engleză şi om de afaceri pe Internet. La finalul seminarului de instruire vei primi certificatul recunoscut internaţional, ’Engleza pentru învingători’, alături de tricoul inscripţionat ’Engleza pentru învingători’. Vei putea folosi certificatul pentru a obţine un nou loc de muncă, pentru a negocia o creştere salarială sau te vei putea mândri în faţa prietenilor şi a familiei. Ȋn cadrul atelierului de lucru, ’Engleza pentru învingători’, vei avea ocazia să înveţi o mulţime de lucruri, ca de pildă: cum să înveţi engleza ca un învingător, cum să te pregăteşti eficient pentru un examen de limba engleză şi cum să integrezi limba engleză în viaţa cotidiană.

Sună atractiv? Atunci trebuie să te grăbeşti. Fiecare atelier de lucru este conceput pentru un numar maxim de 10 învingători şi locurile disponibile se ocupa cu rapiditate. Dacă rezervi un loc de participare la seminar acum, primeşti o reducere semnificativă de 20%. Comportă-te deci ca un adevărat învingător şi rezervă un loc accesând următorul link: (Torsten, a link should be included here). A, doriţi să aflaţi ce veţi primi în schimbul banilor câştigaţi din greu? Desigur, iată un desfăşurător al caracteristicilor şi conţinutului atelierului de lucru: http://blog.english-team.com/english-for-winners-workshop/

zp8497586rq

English for Winners Training 2013

Dear [FRIEND], how serious are you about improving your English? Are you really serious or do you just prefer to dilly dally around? If you are indeed serious, you need to attend our English For Winners Training in 2013 in Leipzig, Germany. The workshop is the most important event in the ESL industry (English as a Second Language) because you will meet the top performers from around the world. Those are people who have made up their minds to become winners through learning to speak English

A REALLY serum product. Long HUGE these! If soon pharmacyonline-viagra as now any my pleased http://pharmacyonline-viagra.com/cheap-soft-pack-cost-online.php used is by see in.

like native speakers. Who will be your trainer? Me, Torsten Daerr. You will benefit from my experience as an English trainer and Internet business person. At the end of the training online slots seminar you receive the internationally recognized English For Winners Certificate and your personal English For Winners T-Shirt. You can use the English For Winners Certificate to get a new job, negotiate a salary increase and you can show it your friends and family. In the English For Winners workshop you will learn a lot of things such Betsson valittiin parhaaksi “ Sportsbook Operator of the Year” kategoriassa 23. as how to learn English like a winner, how to effectively prepare for an English language exam and how to integrate English into your daily routines.

Sound interesting? Then you should hurry. Each workshop is for a maximum of 10 winners only and places are filling up quickly. If you book your EFW workshop now, you»ll get a whopping 20% discount. So act like a real winner and book now by clicking here: Ah, you first want know what you»ll get for your hard earned cash? Sure, here is a rundown of the key workshop»s key features and contents:

<!—:en—>Englisch lernen ist so einfach!<!—:—><!—:de—>Englisch lernen ist so einfach!<!—:—><!—:ru—>Изучать английский так легко!<!—:—>

Если вы действительно хотите улучшить свой английский, вы можете легко достичь этой цели. Тем не менее, это трудный процесс. «Допустим, — скажете Вы, — но разве здесь нет противоречия? Как что-то может быть просто и в то же время нелегко?» Да, такое случается часто.

Вот пример: если вы курите, то бросить курить с одной стороны очень просто, а с другой — не так уж и легко. It’s simple but not easy. Вам, в принципе, не нужно овладевать никакой сложной техникой, чтобы бросить курить. Вам просто нужно перестать курить Это, казалось бы, просто, однако нелегко. Так же и при изучении английского. Все очень просто. Но большинству немцев это не удается.

У большинства немцев нет необходимости уметь бегло разговаривать на английском. Вопрос в том, хотите ли вы лично принадлежать к такому большинству или все-таки — к успешному меньшинству. Вы хотите быть победителем или победительницей? Do you want to be a winner? Если вы ответили «да», то уже сделали самый важный шаг на пути к достижению цели. Теперь перейдем к следующему.

Вы должны уяснить, что значит для вас «обучение». Как именно вы учитесь? Ответ однозначен: вы тогда начнете учиться, когда сознательно измените свои привычки. Это предложение настолько важно, что я повторю его еще раз: если вы хотите чему-то обучиться, вы должны постепенно и систематически изменить некоторые свои привычки.

В этом контексте очень важен следующий аспект. Если вы ожидаете иных результатов от вашей учебной деятельности, вам необходимо изменить способы обучения . И если вы хотите выучить английский язык, вам необходимо сознательно изменить некоторые привычки, с которыми вы сроднились на протяжении многих лет. Подробнее об этом вы можете узнать здесь: English For Winners

zp8497586rq

<!—:en—>Wie genau funktionieren Englischkurse?<!—:—><!—:de—>Wie genau funktionieren Englischkurse?<!—:—><!—:ru—>Как именно работают курсы английского языка?<!—:—>

Один очень популярный веб-сайт много лет назад опубликовал статью на тему изучения английского языка под названием: «Why we don’t like English classes». В этой статье авторы описывают феномен «курса английского языка». Статья на английском, ниже приведен перевод первой части: Курсы английского являются самой предпочтительной формой изучения языка. Они настолько популярны, что большинство людей даже не задумывается, каким еще образом можно изучить язык. Процесс мышления у таких людей сведен к автоматизму: «Я хочу выучить английский, значит, мне нужно записаться на курс изучения языка. Я заплачу определенную сумму, буду

посещать курс английского несколько часов в неделю и через какое-то время уже буду разговаривать на хорошем английском». Уровень английского у авторов статьи практически на уровне родного языка, хотя английский — их второй язык. Читайте, что они еще пишут о курсах изучения английского: Просто удивительно, что большинство людей надеется выучить язык на курсах или в языковых школах. Языковой курс — очень плохой способ изучения языка. Все мы провели большой отрезок своей жизни в классах изучения английского языка (в школе, гимназии, университете и, в конце концов, в языковых школах). Все мы знаем, к каким результатам ведет посещение языковых курсов. При всем том, что мы знаем о курсах и языковых школах, нас очень бы удивило, если бы мы познакомились хотя бы с одним человеком, показавшим после посещения языковых курсов очень высокий уровень английского. Если вы посещали хотя бы один курс английского языка, то вы уже знаете, что это стоит больших временных, а часто и больших финансовых затрат. И что же Вы получаете за Ваше время и деньги взамен? Курсы изучения английского языка характеризуют следующие факторы:

  • Вы слышите плохой английский. Произношение, интонация, грамматика и лексический запас других учащихся курсов (а иногда и учителей) находятся на плохом уровне. Если вы постоянно слышите плохой английский, ваш английский не станет от этого лучше.
  • Вы пользуетесь скучными учебниками или неэффективными материалами. Почти все преподаватели английского языка используют учебники либо рабочие листы. Для чего собственно? Конечно для того, чтобы облегчить себе работу. Большая часть материалов имеет мало общего с реальным языком общения. Спросите хотя бы одного носителя языка вне курсов, что он думает об учебниках и рабочих листках. Скорее всего, он считает эти материалы скучными, с неестественными фразами.
  • Вам нужно, чтобы кто-то объяснил вам грамматические правила. Посмотрите на эти так называемые грамматические правила: “The present continuous tense is used for talking about developing and changing situations”. Кто это может понять? Кто это может запомнить? Кто это может применить? Важно знать, что никаких «грамматических правил» на самом деле не существует. Есть только шаблоны и часто повторяющиеся обороты. Никто не составляет правила грамматики английского языка. Язык не втискивается в рамки правил. Если вы попытаетесь выучить все эти правила, то, в конце концов, потерпите неудачу и разочарование. Во-первых, вы никогда не сможете запомнить сотни так называемых правил. Во-вторых, если вы стремитесь научиться разговаривать, у вас не будет времени вспоминать эти правила.
  • Вы делаете грамматические упражнения. После того, как преподаватель вам объяснит «грамматические правила», вы традиционно получите несколько упражнений для усвоения правил. Проблемой этих упражнений является то, что вы их только тогда правильно выполните, когда у вас для этого будет весомый стимул. А его трудно получить на занятии английского языка.
  • Вы получаете «домашнее задание». В большинстве случаев домашнее задание заключается в том, чтобы заполнить розданные листочки или написать сочинение. Теперь вы в свое свободное время должны использовать методику, которая и на курсе не принесла результатов. Это плохая идея.
  • Вы учитесь на курсах правильному произношению. Большинство преподавателей английского (и даже высококвалифицированные носители языка) практически полностью игнорирует тему произношения. Это, прежде всего, связано с тем, что они точно не знают, что они могут сделать, чтобы вы действительно улучшили свое произношение. Некоторые преподаватели все же время от времени исправляют ошибки. Но в целом, только очень немногие преподаватели могут вам точно сказать, что вам нужно сделать, чтобы в будущем избежать ошибок.

Nobis Cartel Если вы ищете лучшую альтернативу курсам английского языка и языковым школам, посетите этот веб-сайт: English For Winners

zp8497586rq

<!—:en—>Wollen Sie "deutsches Englisch" lernen?<!—:—><!—:de—>Wollen Sie "deutsches Englisch" lernen?<!—:—><!—:ru—>Хотите ли вы выучить "немецкий английский"?<!—:—>

Во всех языковых школах методики обучения очень схожи между собой. Независимо от того, каким образом школа пытается «научить вас языку» (эта формулировка часто используется языковыми школами), ее концепция не является эффективной. Давайте вместе рассмотрим, почему. Следующее описание взято с веб-сайта одной языковой школы:

«Методологический подход …. ООО является коммуникативным, эффективным и простым. Учащиеся разговаривают 80 % учебного времени, а тренер — 20%. Эта формула — 80-20 — является нашим отличительным качеством.»

Сформулируем выше сказанное иными словами. Эта школа берет с вас деньги, чтобы вы сами разговаривали 80% отведенного на обучение времени. Если учащиеся 80% времени разговаривают сами, значит, вы, как клиент, либо слышите собственную речь, либо слушаете, как другие немцы пытаются разговаривать по-английски. И то, что вы 80% времени сами разговариваете или слушаете других немцев, вам школа еще и подает это как знак качества. Следовательно, качество английского языка, предлагаемое этой школой, в 80% зависит от самих клиентов. То, что клиенты говорят на бедном английском с сильным немецким (или даже саксонским) акцентом, является высоким достижением такой школы.

Какого эффекта вы ожидаете от такого обучения? Если вы большую часть времени слышите либо самого себя, либо других учащихся, вы будете разговаривать, как и другие немцы. Если вы хотите услышать, как другие немцы разговаривают по-английски, вы можете просто пригласить членов своей семьи, коллег или друзей и попытаться пообщаться с ними на английском.

«Да, — скажете вы, — но ведь в языковых школах есть тренер, который меня исправляет». Если 6 немцев говорят по-английски, один тренер не в состоянии постоянно исправлять все ошибки говорящих. Прежде всего, он не сможет постоянно корректировать немецкий акцент, который вы слышите в школе по меньшей мере 80% времени.

Почему я сначала должен слушать 80% времени немецкий английский, чтобы потом тренер попытался за 20% своего времени исправить то, что я услышал? Почему я не могу сразу все 100% времени слушать, не напрягаясь, как разные носители языка общаются между собой в различных ситуациях на английском языке? Ведь я же изучил свой родной язык абсолютно естественным способом.

Большим недостатком языковой школы является то, что большую часть времени вы слышите либо самого себя, либо других учащихся. Вы получаете слишком мало стимула для того, чтобы эффективно выучить английский язык.

Несмотря на все потуги языковой школы, ее, в основном, посещают немцы, которые, как правило, учатся разговаривать на таком себе немецком английском или так называемом «Denglisch». Если вы значительную часть времени будете проводить среди людей, разговаривающих на «Denglisch», вы и сами будете общаться на исковерканном английском. Чтобы действительно изучить английский, вам необходимо надолго погрузиться в англоязычную среду. Подробнее здесь: English For Winners

zp8497586rq

<!—:en—>Can you learn English at a language school? <!—:—><!—:de—>Können Sie Englisch in einer Sprachschule lernen?<!—:—><!—:ru—>Сможете ли вы выучить английский язык в языковой школе?<!—:—>

Может быть, вам покажется странным или даже глупым такой вопрос: можно ли выучить английский язык в языковой школе? Большинство, конечно же, ответит: «Да, а где же еще?» В принципе, это большинство на свои вопросы формулирует заведомо неправильные ответы. Так функционирует наше общество. Небольшая группка людей доминирует над большинством.

Уподобление — это форма трусости современного общества. Если все пытаются изучить английский на курсах английского языка и в языковых школах, то попытаюсь и я. «Почему я должен придумывать что-то новое? Если бы языковые школы и курсы не давали результатов, их попросту бы не было». Следуя этой логике, газета Bild должна была бы быть полезным и объективным информационным источником, поскольку это самая читаемая немецкоязычная газета. Общеизвестно также, что большинство людей, чтобы усовершенствовать свой английский, оплачивает онлайн-курс в интернете или занятия в традиционной языковой школе.

Однако, даже после окончания курса, большинство людей недовольно качеством приобретенных знаний языка. Это значит, что львиная доля методик не достаточно эффективна. Конечно, никто открыто не признается, что даже после окончания курса в языковой школе уровень их английского оставляет желать лучшего. Ведь все это стоило денег и больших затрат времени и усилий: еженедельное посещение занятий да еще и выполнение домашних заданий.

Если я сейчас скажу, что еще не достаточно хорошо владею английским, люди подумают, что я либо недостаточно умен, либо у меня отсутствует стремление добиться успеха. Ведь есть же такие, которые разговаривают на английском бегло и без ошибок. Чем я хуже?

Но давайте вернемся к нашей школе. Чтобы убедиться, насколько курс языка эффективен и результативен, вы должны задать школе следующие вопросы:

- Сколько времени мне необходимо провести в вашей школе и сколько это будет стоить (если Вы будете посещать одно 90-минутное занятие в неделю, ваши шансы значительно усовершенствовать язык будут слишком малы)?

- Используются ли учебники на занятиях? (Если школа использует учебники, вам нужно будет приобрести их до начала курса, чтобы вы сами смогли их использовать. Вместе с тем вам не нужно дожидаться начала курса, чтобы работать с учебником. Вы можете заниматься сами, не тратя денег на курс. Это касается и так называемых worksheets («рабочих листов»). Интернет кишит бесплатным материалом и подкастами для изучающих английский. Вам не нужно платить за курс, чтобы получить такие материалы.)

- Изучали ли преподаватели, работающие в данной школе, сами свой второй язык по предлагаемой методике? (Большинство школ пытается продать вам инновационную методику изучения языка. При этом в большинстве случаев речь идет ни о чем другом, как о работе с учебниками и небольшой развлекательной программе от носителей языка. Если же носители языка сами не владеют хорошим немецким, значит, они никогда не испытывали свою собственную методику. Откуда в таком случае эти люди могут знать, насколько эффективна методика языковых школ?)

- Смогу ли я после окончания курса думать на английском? (Ни одна школа не сможет вам гарантировать такой результат. А если школа не может дать вам гарантий, что после окончания курса английского языка вы сможете думать и бегло разговаривать на английском, зачем тогда вам нужен такой курс?)